11949849761176136192traffic_light_green_dan__01_svg_med